سیاست در قرآن (گفتگو با معرفت)
39 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم سیاسی شماره 15 سال 1377
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی