جایگاه مردم در سیاست
35 بازدید
محل نشر: شماره 7 فصلنامه علوم سیاسی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378/7/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی